Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • bierzemy udział w wielu projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • mamy internat dla dziewcząt i chłopców oraz siłownię;
 • najlepszych uczniów motywujemy stypendiami;
 • organizujemy wyjazdy edukacyjno-kulturowe w kraju i za granicą;
 • zapewniamy wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo;
 • jesteśmy objęci patronatem Instytutu Neofilologii UMCS w Lublinie;
 • współpracujemy z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie;
 • bierzemy udział w konferencjach, szkoleniach i wymianach międzynarodowych;
 • uczymy się trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego;
 • mamy laureatów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, festiwalach;
 • prowadzimy lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
 • proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in.: koła zainteresowań, koło strzeleckie, zajęcia sportowe z lekkiej atletyki, piłki siatkowej oraz z samoobrony;
 • zapewniamy dostęp do wirtualnej strzelnicy.

ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice

tel. 83 378 20 10  e-mail: zawadzki@lowisznice.pl

KLASA POLICYJNA

Nauka w klasie policyjnej pomaga w przygotowaniu do egzaminów rekrutacyjnych do służby w Policji. W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot edukacja policyjna prowadzony przez czynnego funkcjonariusza policji. Uczniowie zapoznają się z pracą w wydziałach prewencji, ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnym, kryminalnym i śledczym. Podczas czteroletniego kursu młodzież uczestniczy w obozach survivalowych, wyjazdach, warsztatach w komendach policji oraz wyższych szkołach policji; uczy się musztry, technik samoobrony oraz strzelania z karabinka sportowego.

STRAŻ GRANICZNA

Uczniowie nabywają umiejętności wymagane w pracy strażnika granicznego. W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot straż graniczna, prowadzony przez czynnego funkcjonariusza SG. Udział w zajęciach umożliwia zapoznanie z procedurami granicznymi, funkcjonowaniem systemu ochrony granic oraz specyfiką służby kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych. Podczas czteroletniego kursu uczniowie uczestniczą w obozach survivalowych, wyjazdowych warsztatach na przejścia graniczne (lądowe, powietrzne, morskie), uczą się technik samoobrony, musztry oraz strzelania z broni pneumatycznej.

KLASA WOJSKOWA

W ramach kształcenia młodzież zapoznaje się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego; odbywa przeszkolenie z zakresu terenoznawstwa, łączności i taktyki wojskowej; uczestniczy w wyjazdach na wyższe uczelnie o profilu wojskowym oraz obozach militarno – szkoleniowych.

KLASA HUMANISTYCZNA I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

W ramach zajęć uczniowie realizują dodatkowy przedmiot uzupełniający – zajęcia z ECDL, umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Międzynarodowe wymiany młodzieży

W ramach międzynarodowych wymian młodzieży uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach uczestniczą atrakcyjnych wyjazdach do krajów Europy Południowej oraz warsztatach i szkoleniach. Młodzież bierze udział w bezpłatnych wyjazdach kulturowych do Grecji i Włoch, a w najbliższym czasie również do Hiszpanii.